quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญร่วมงาน ประชุม วิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่าง 8-10 เมษายน 2565
ขอเชิญร่วมงาน
สร้างสุขภาพ สร้างรายได้หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ มหกรรมประชุม วิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
ระหว่าง 8-10 เมษายน 2565

พิธีเปิด 9 เมษายน 2565
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ณ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์
มุ่งหวังให้
- ประชาชน มีความรู้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพ
- บุคลากรทางการแพทย์
มีสมรรถนะ ดูแลสุขภาพ สั่งจ่ายยารักษา
- อสม.
เป็นพี่เลี้ยงประชาชนดูแลสุขภาพรักษาเบื้องต้น 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
จากหน่วยงาน : เปิดดู 693 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 เมษายน 2565
x