quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขออนุญาตการปลูก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านทาง ZOOM หรือ ไลฟ์สดผ่าน Facebook
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขออนุญาตการปลูก
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผ่านทาง ZOOM หรือ ไลฟ์สดผ่าน Facebook

ประเด็นที่น่าสนใจ
- การขออนุญาตปลูกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
- การตลาดผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง
พิเศษ
- บริการให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตการปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่ https://forms.gle/qpVcJSv6LTotqqG87
ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา (รับจำนวนจำกัด) https://forms.gle/r8nzjnNT9T5V4hjQA

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 154 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 ธันวาคม 2564
x