quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การันตี ‘ลูกชิ้นยืนกิน-น้ำจิ้มสูตรผสมกัญชา’ ไม่อันตรายหนุนรับเปิดประเทศ
การันตี ‘ลูกชิ้นยืนกิน-น้ำจิ้มสูตรผสมกัญชา’ ไม่อันตรายหนุนรับเปิดประเทศ
สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/494971/


จากหน่วยงาน : เปิดดู 110 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564
x