quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ Ep-8 “กัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังรายการ cannabis to know

Ep-8 “กัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์”
โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ผ่านทาง Facebook LIVE 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ในวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 -11.00 น.จากหน่วยงาน : เปิดดู 107 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 12 กรกฎาคม 2564
x