quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ EP-7 เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน

เชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังรายการ cannabis to know

Ep-7 “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน”

ผ่านทาง Facebook LIVE สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ในวันศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 -11.00 น.

จากหน่วยงาน : เปิดดู 127 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 มิถุนายน 2564
x