quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กรมสุขภาพจิต เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ MBK center ชั้น 4 โซน A
     กรมสุขภาพจิต เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 เน้นย้ำการใส่ใจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง หมั่นวัดใจไปพร้อมกับวัดสุขภาพกายทุกด้าน ผ่าน www. วัดใจ .com https://bit.ly/3pNMenz
 
    วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) กรมสุขภาพจิต ประกาศเปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ MBK center ชั้น 4 โซน A เน้นการสร้างและบูรณาการความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม พร้อมเปิดตัว www. วัดใจ .com เป็นช่องทางสำหรับประชาชนในการวัดใจหรือตรวจสุขภาพใจของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังจัดหน่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต หน่วยให้คำปรึกษาเรื่องกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพจิตและสินค้าจัดจำหน่ายมากมายตลอดสัปดาห์

     พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ให้ประชาชนหมั่นประเมินสุขภาพจิตหรือวัดใจตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เช่นความเครียด ความเสี่ยงซึมเศร้า ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย และภาวะอ่อนล้าหมดไฟ ผ่าน www. วัดใจ .com และสามารถเข้าสู่ช่องทางการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว
     ด้วยเหตุนี้กรมสุขภาพจิต จึงใช้โอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในปีนี้ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานด้านสุขภาพจิตจากองค์กรต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือและลงทุนด้านสุขภาพจิต เช่น การลงนามว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อคัดกรองและค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนอันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด-19 ระหว่างกรมสุขภาพจิตและบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสุขภาพจิตจัดให้มีกิจกรรมทั่วประเทศและมีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ ณ MBK center ชั้น 4 โซน A ดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน เปิดโซนกิจกรรม “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” ทั้ง 4 โซน ณ MBK center และเปิดกิจกรรมด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศพร้อมกัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน กิจกรรม “เครียดได้ คลายเป็น และเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด”
วันที่ 3 พฤศจิกายน พิธีเปิดและแถลงข่าวงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 4 พฤศจิกายน กิจกรรม “เศร้าแค่ไหน เรียกว่าโรคซึมเศร้า”
วันที่ 5 พฤศจิกายน กิจกรรม “เหนื่อยล้า หมดไฟ หมดใจทำงาน”
วันที่ 6 พฤศจิกายน กิจกรรม “เพราะการรับฟัง คือพลังที่ดีที่สุด” และการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย
วันที่ 7 พฤศจิกายน กิจกรรม “เพราะปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ไม่ได้เล็กเหมือนตัว”
      นอกจากกิจกรรมบนเวทีตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 – 18.00 น ของทุกวันแล้ว ยังมีนิทรรศการด้านสุขภาพจิตและกัญชาทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ได้แก่ บูธวัดใจ บูธวัคซีนใจ บูธคลินิกกัญชา และบูธการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยังมีสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชามากมายจัดจำหน่ายและแนวทางการสร้างอาชีพจากพืชกัญชง กัญชา และกระท่อมตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งประชาชนสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตใกล้บ้าน โดยกรมสุขภาพจิตจะนำสาระ ความรู้ ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกิจกรรมทั้ง 7 วัน เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อขยายประโยชน์จากการจัดงานสู่ประชาชาชนให้กว้างขวางขึ้นด้วย ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดังกล่าได้ทาง Facebook และ TiKTok ของกรมสุขภาพจิต


ฃฃ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 215 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 01 พฤศจิกายน 2564
x