quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ทางวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์ทางเส้นใย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต ,ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ,นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ทางวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์ทางเส้นใย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้กัญชาไทยทางการแพทย์ในมิติทางวัฒนธรรม สำหรับจัดทำข้อเสนอกัญชาไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและมวลมนุษยชาติ ในโครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อมทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดตาก จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่โดยมี นางธัญพร ถนอมวรกุล "วิสาหกิจดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง" ให้ข้อมูลการเก็บและแปรรูปใยกัญชง เริ่มจากต้นจนเป็นเส้นใย การทอเป็นผืนผ้าใยกัญชง การเขียนลายเทียน การย้อมสี แล้วนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าใยกัญชง จัดโดย กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย
จากหน่วยงาน : เปิดดู 115 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564
x