quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือสถาบันอุดมศึกษา ผลิตบุคลากรด้านสมุนไพรทางการแพทย์ เช่น วิจัยกัญชง กัญชา ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข
            แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ ในการผลิตหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หลักสูตรการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (First Line Drug) หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ที่ต้องการทำวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ การลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้ง จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะขับเคลื่อนและร่วมมือกันผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งวิจัยพัฒนาสมุนไพร ให้สามารถนำไปใช้กับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พร้อมขยายผลนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป
จากหน่วยงาน : เปิดดู 305 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 กันยายน 2564
x