quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คลิปสอนลงทะเบียน ”ปลูกกัญ” เพื่อเป็นประโยชน์ลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชา
คลิปสอนลงทะเบียน ”ปลูกกัญ” เพื่อเป็นประโยชน์ลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชา
https://youtu.be/fP0nd5m4ImA

จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,200 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 มิถุนายน 2565
x