1-1578379188.jpg
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
ข่าวและกิจกรรม
25-1626078778.jpg
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ Ep-8 “กัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์” โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 กรกฎาคม 2564
25-1625554258.jpg
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ knowledge base ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน”
06 กรกฎาคม 2564
25-1625064710.jpg
การยาสูบ จับมือ สธ พัฒนาธุรกิจกัญชง กัญชา ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ ไม่ทำบุหรี่ แต่ส่งเสริมให้เกษตกรทุกคน ปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
30 มิถุนายน 2564
25-1625015545.jpg
Press Releaseกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live EP-7 ในหัวข้อ “เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน”
30 มิถุนายน 2564
25-1624583066.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้ EP-7 เขตสุขภาพที่ 11 กับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อประชาชน
25 มิถุนายน 2564
x