กัญชาทางการแพทย์
1-1574849820.jpg
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
img-medic-mari.jpg
icon-Medicinal-cannabis-green.png
icon-Medicinal-cannabis-white.png
ยาสารสกัดกัญชา
img-thai-tradi.jpg
icon-Thai-medicine-recipe-green.png
icon-Thai-medicine-recipe-white.png
ตำรับยากัญชาแผนไทย
img-folk.jpg
icon-Folk-healer-green.png
icon-Folk-healer-white.png
น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
thai-tradi-3.png
ยาอัคคินีวคณะ
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา: คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
thai-tradi-3.png
ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา:
ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
thai-tradi-3.png
ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา:
ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, จารึกตำรายา วัดราชโอรสาราวรวิหาร
thai-tradi-3.png
ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา:
ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
25-1606120602.jpg
ยาไฟอาวุธ
ที่มาของตำรับยา:
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
thai-tradi-3.png
ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา:
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
thai-tradi-3.png
ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง
(อยู่ระหว่างการผลิต)
ที่มาของตำรับยา:
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช
x