1-1609073885.jpg
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
คลินิกกัญชา
ค้นหาคลินิก
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
12 แสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 211 408
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 211408
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 222841-46 ต่อ 428 และ 146
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
237 ซอยพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 601 060
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 3695624
 
ใกล้คุณที่สุด
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
13 ถนนป่าขาม ตำบลพระบาท อำเภอเมือ จังหวัดลำปาง 52000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 227 527-8
 
ใกล้คุณที่สุด
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
23 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 441 6100
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ
เบอร์ติดต่อ : 02 441 6148
 
ใกล้คุณที่สุด
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
112 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
อาคาร 100 ปี จิตเวช ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ : 02 442 2544
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
300 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 319 300 ต่อ 1415
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 319300
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
74 หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 281 196-7
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 288196
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกรงปินัง
122 หมู่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภ กรงปินัง ยะลา 95000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 238 039
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 238039
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
450/4 ถนน เทศบาล 4 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 119 990
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00น.
เบอร์ติดต่อ : 034 119990
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 119990 ต่อ 2128
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 626 700
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกระบุรี
168 หมู่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 841 397
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกระสัง
140 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์ 31160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 691 509 ต่อ 116-118
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 691509 ต่อ 116 - 118
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
36/4 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 90270
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074-399023 ต่อ 130
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกะเปอร์
195 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 897 222
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
446 หมู่ 5 ถนนดำรงค์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 635 758-60
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 379 131 ต่อ 447
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกาบัง
205 ม.5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ยะลา 95120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 258 090
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 239199 ต่อ 137
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกาบเชิง
700 หมู่ 17 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 559 002
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
163 หมู่ 13 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 704 889
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
693 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 2224 3261
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
283 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 811 020
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 811020 ต่อ 1137
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
428 ถ.ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 022 000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 022000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 714233-5
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
190 หมู่ที่ 14 ถนน ซอย ข้าวปุ้น ตำบล ข้าวปุ้น อำเภอ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 251 766-9
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกุดจับ
72 หมู่ 3 ถนนกุดจับ-หนองวัวซอ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ อุดรธานี 41250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 291 320
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 291320
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 8.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 291320-3
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกุดชม
6 หมู่ 14 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม ยโสธร 35140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกุมภวาปี
97 หมู่ 7 ถ.จิตรประสงค์ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 41110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 334400-2
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
106 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 769 041
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลกู่แก้ว
341 หมู่ 7 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 256181 ต่อ 110
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขลุง
9 ถนนสุขุมวิท ตำบลขลุง อำเภอขลุง จันทบุรี 22110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 441 700
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 441700
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 441700, 039 441644
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขอนแก่น
54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 232 555 ต่อ 3787
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 232555 ต่อ 3787
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 0099009 ต่อ 4509
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
340 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร 62130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 725 272
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 725272
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขุนตาล
208 หมู่ 12 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 606 221
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขุนยวม
455 ถนนกริชสุวรรณ หมู่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 691 443
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลขุนหาญ
6 หมู่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 679 026
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 679026
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคลองขลุง
315 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 781 006
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 781 006
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคลองลาน
9 หมู่ 9 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 786 262
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 801112
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
21 หมู่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 90230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 533433
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลควนขนุน
232 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 682 071
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลควนเนียง
1 หมู่ 10 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง สงขลา 90220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 386 646
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 386646
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086 7479149
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 889 022
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคอนสาร
137 หมู่ 5 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ 36180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 876 324
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคำตากล้า
80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ ทุก 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 796 046
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ 10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 043 889 090
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคีรีมาศ
61 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 627 084
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
41 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 391 118 ต่อ 375
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลคูเมือง
101หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ 31190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 699 238 ต่อ 6100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
69 หมู่ 11 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 699 357
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลค้อวัง
2 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 045 797 058
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลงาว
230 หมู่ 4 ถนนสุขประชาสรร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 261 253
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจอมทอง
259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแขวงดอยแก้ว อำเภอเขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094 5942968
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจอมพระ
19 หมู่ 6 อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจะนะ
35 ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ สงขลา 90130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 074 207 070
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -​ 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 3344658
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจัตุรัส
9 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 840 020
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถ. ชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 209999
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 209 999
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
อาคารผู้ป่วยนอก คลินิกให้คำปรึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ : 043 209 999
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
210 หมู่ที่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 539 000 ต่อ 67079
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 1
เบอร์ติดต่อ : 042 539 079
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
86 ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 233913
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 233 913
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี 08.30-16.30 น.
อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 1
เบอร์ติดต่อ : 044 233 999
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
2 หมู่ 4 ตำบล ท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
ชั้น 1 อาคารอิฏฐารมย์
เบอร์ติดต่อ : 056 219 444
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
999 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 002 050
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 002050
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์ติดต่อ : 055 002 050
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
472 ถนน ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 324 868-9 ต่อ 518
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
อาคารทันตกรรม คลินิกบานบุรี
เบอร์ติดต่อ : 081 897 7057
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 262 995
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันพุธ-พฤหัส เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 037 262 994
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
440 หมู่ 4 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 042 808 100
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลจุน
7 หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา 56150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409 200
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชลบุรี
69 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 931 000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 931520
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง ชัยนาท 17000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 062 363 2955
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 062 3632955
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 411005 ต่อ 1171-2
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชัยบุรี
114 หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 367 075 ต่อ 122
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13:00 - 16:30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 367075 ต่อ 122
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชัยภูมิ
12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 14.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 811 005
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชาติตระการ
112 หมู่ 5 ถนนศรีสงคราม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 381 020
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชานุมาน
4 หมู่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ 37210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 466 009
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 466009
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชำนิ
105 หมู่ 8 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 609 054
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร 86000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 503 672
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 503672
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
175 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 596 321
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชุมแพ
82 ม.8 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 311044 ต่อ 115
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลชุมแสง
150 หมู่ 3 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 282 223
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลซับใหญ่
บ้านซับใหญ่ หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 056 196
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดงเจริญ
111 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร 66210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 039791 ต่อ 107
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอกคำใต้
225 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 56120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409500
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : 054 409500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอนตูม
183 ม.5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม นครปฐม 73150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 382 096
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 382096
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอนมดแดง
1 หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 308 014
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอนสัก
11 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 371 401 ต่อ 1021
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
2 หมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 495571
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดอยหลวง
199 หมู่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 790 056
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
146 หมู่ 4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 246000 ต่อ 625 (ห้องนวดแผนไทย)
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตรอน
252 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 825 859
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตระการพืชผล
207 หมู่ที่ 8 ถนนมาศนิวงศ์ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืขผล อุบลราชธานี 34130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 481 777
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 481777
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 481777 ต่อ 1111
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตรัง
69 ถนนควนหาญ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 091 826 8903
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 201500 ต่อ 1156
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตราด
108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง ตราด 23000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 511 040
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 511040 ต่อ 140
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
39/2 ถ.เพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา 82110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 076 421 070
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตากฟ้า
330 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 241 027
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 241027 ต่อ 108
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตาคลี
62 ถนนหัสนัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 801 112
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 801112
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลตาลสุม
99 หมู่ 2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี 34330
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
305 หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 862 208
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 862208
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทองแสนขัน
261 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 418 035-42
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทับคล้อ
54 ม. 4 ถ.ชมฐีระเวช ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ พิจิตร 66230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 641 131
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 641131
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 641131 ต่อ 128
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทับปุด
125 หมู่ 1 ถนนพังงา-ทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 076 599 019
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทัพทัน
375 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี 61120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 540 026
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 088 4280360
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง น่าน 55130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งฝน
134 หมู่ที่ 11 ถนน ทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน อุดรธานี 41310
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 268 051
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 268051
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 265460 ต่อ 130
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
175 หมู่ 3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งสง
277 ถนน ชัยชุมพล ตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 410 100 ต่อ 8233
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 410100 ต่อ 8233
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
48 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 975 201
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
201 หมู่ 7 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
80 หมู่ 15 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 714 098
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 714098
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าฉาง
324 หมู่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 389 111
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าตะโก
1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 249 036
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าตูม
175 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 32120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าปลา
39 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 499 070
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าวังผา
84 หมู่ 1 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา น่าน 55140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 059 666
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าศาลา
158 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 521 133 ต่อ 585
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
203 หมู่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 357 167
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลธวัชบุรี
172 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 631122-4 ต่อ 120
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลธารโต
104 หมู่ที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต ยะลา 95150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 297 041
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 297041
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนครชัยศรี
5 หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 331 156
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 331156
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนครนายก
100 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง นครนายก 26000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 311 219
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 311151 ต่อ 100
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนครปฐม
196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 254 154
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : -
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนครพนม
270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครพนม 48000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 511 422 ต่อ 2008
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 511422 ต่อ 2008
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 199222 ต่อ 1085
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนครพิงค์
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 999 200
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 999200 ต่อ 6206
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส 96000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 073 510 997
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 510673
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนางรอง
692 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ 31110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 633 456-7 ต่อ 303
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 633456-7 ต่อ 303
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาจะหลวย
128/1-8 ถนนวิสูตรโยธาธิบาล 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 379 097
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาด้วง
155 หมู่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 042 887 094
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาตาล
169 หมู่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล อุบลราชธานี 34170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 305 203
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาทม
101 หมู่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 042 519 244
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 519160
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาน้อย
110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย น่าน 55150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 718 196
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 789060
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนามน
183 หมู่ 7 ถนนนามน-สมเด็จ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 867 056
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 867056
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนายูง
204 หมู่ 10 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 150 076
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 150076
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 150076 ต่อ 115
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาหมื่น
25 หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น น่าน 55180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาหม่อม
120/3 หมู่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 593 774
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093 5748177
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาหว้า
121 หมู่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า นครพนม 48180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 597 021
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 597021 ต่อ 111
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาเยีย
66 หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี 34160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 045 252 768
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาแก
75 หมู่ 7 ถนนนาแก-สกล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 571205 ต่อ 210
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนาโพธิ์
103 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 629 327 ต่อ 126
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 789 094
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน่าน
1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน 55000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 719000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 719000 ต่อ 1313, 3102 / 081 8817472
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน้ำขุ่น
245 หมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธนี 34260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน้ำปาด
15 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 481 574
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน้ำยืน
234 ตำบล สีวิเชียร อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 34260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 371 097
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน้ำหนาว
333 หมู่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 705 793
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 705793
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลน้ำโสม
ศรสำราญ 6 หมู่ 1 พยุงศักดิ์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม อุดรธานี 41210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 287 260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 287260 ต่อ 237
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบรบือ
150 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 771 686
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 771686
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
700 หมู่ที่ 2 ถนนเพ็ญศิริพัฒนา ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 279 500
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 279500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบันนังสตา
302 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ยะลา 95130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 289 142
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 289143
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบัวเชด
221 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด สุรินทร์ 32230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
100 หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 391 061-2 ต่อ 125, 150
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางกล่ำ
117 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 328 221 ต่อ 68
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 -​ 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 238221 ต่อ 68
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางจาก
35/3 ม.8 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 464 3002
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : 089 3695624
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางซ้าย
58 หมู่ 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 375 908 ต่อ 46
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางบัวทอง
4 หมู่ 3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา​ 8.30 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 571 7899
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 338 1193
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางพลี
88/1 ม.8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 14.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 752 4500
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 066 0977485, 063 3101680
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางมูลนาก
2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก พิจิตร 66120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 631 131
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 8.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 631131 ต่อ 116
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางละมุง
669 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 411 551-2
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 4115511 - 2 ต่อ 223
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางสะพาน
94 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 691 133, 032 691 357
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางเสาธง
157 หมู่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบางแพ
124 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 381 149
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : แผนการเปิดบริการ เบื้องต้นทุกวันอังคาร
เบอร์ติดต่อ : 032 381148 ต่อ 169
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
217 หมู่ 21 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบึงกาฬ
255 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง บึงกาฬ 38000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 -16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 491 162-3
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 -16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 491162-3
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 491161 ต่อ 340
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบึงนาราง
400 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง พิจิตร 66130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 039 709
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 039709
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 9643220
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบึงสามพัน
333 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 731 284
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบึงสามัคคี
200 หมู่7 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 871 672
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 871672
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบุณฑริก
200 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี 34230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 959 937
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 615 002 ต่อ 2105
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 0099009 ต่อ 4509
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
188 หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ น่าน 55220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านกรวด
120 หมู่ 3 ถนนไมยรัตน์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 679 088 ต่อ 108
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านค่าย
144 ถนนบ้านค่าย-ระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 641 005
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านดุง
145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 273 700
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 273700
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านด่าน
192 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 664 049 ต่อ 404
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
74 หมู่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13:00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 397 373 ต่อ 171
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านธิ
265 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 984 325
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
83/4 ถนนนาสาร-คลองหา ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ
เบอร์ติดต่อ : 077 341 416
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
358/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 359 018
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านผือ
134 หมู่ 2 ถนนพลับผือ บ้านผือ อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 281 027
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 281027
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093 5369964
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านม่วง
299 หมู่ 2 ถนนคำตากล้า-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 794 118
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 794118
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี 15110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 472 051-6
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 472051 ต่อ 357
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านหลวง
191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง น่าน 55190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านแพง
339 หมู่ 2 ถนนหนองคาย-นครพนม ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง นครพนม 48140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 591 225
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 591225
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 591225 ต่อ 107
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านโคก
232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 486 126
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
161 หมู่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 650 317 ต่อ 1301
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลบ้านไร่
307 ซอย 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี 61140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 539 000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 539000 ต่อ 106
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปง
329 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 3078 ตำบลปง อำเภอปง พะเยา 56140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 497030
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 497030
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 598 8888
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 5988713
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
245 หมู่ 3 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 335120 ต่อ 120
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลประโคนชัย
190 หมู่ 3 โชคชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 670 103
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปราสาท
602 หมู่ที่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 551 295
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปะคำ
96 หมู่ 3 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 654 207
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปะนาเระ
1 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 499 063
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปัตตานี
2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง ปัตตานี 94000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 073 711 010
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 711011 ต่อ 85
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปากชม
443 หมู่ 1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 881 060
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปากช่องนานา
400 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 311 856
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปากท่อ
201/10 หมู่ 8 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 282 677
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 281585 ต่อ 223
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปากพนัง
212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 517 990
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปากพะยูน
956 หมู่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 699 023
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 699023
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปางมะผ้า
240 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 617 154
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปางศิลาทอง
250 หมู่ 4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 741 951
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 741951
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
42 หมู่ 9 ถนนสะเดา-ปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา 90240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 522504 ต่อ 289
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลปาย
111 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 699 031
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 699031
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 699031, 053 699331 ต่อ 123
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลป่าซาง
46 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 555 258
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลป่าตอง
57 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 076 342 633-4
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลป่าบอน
86 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 841 600 ต่อ 148, 074 841 634-5
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลป่าแดด
195 หมู่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 761 019
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลฝาง
30 ม.4 ถ. โซตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 451 444
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 451444
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 451144 ต่อ 408
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
156 หมู่ 10 ถนนต้าหัวดอย ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 799 033
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพนม
60 หมู่ 3 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 399 084 ต่อ 131
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
99 หมู่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์ 32140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 508 242
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 508242
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพนมไพร
170 หมู่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด 45140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 -​ 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 591321 ต่อ 4124
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพนัสนิคม
68 หมู่ที่ 6 ถนนศุขประยูร ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 460 333
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 460333
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพนา
225 หมู่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 463 115
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพบพระ
245 หมู่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 569 211
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพยุหะคีรี
126 หมู่ 8 ถนนสายเอเซีย ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 341 755
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพรหมคีรี
17 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 709 999 ต่อ 3106
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี ที่ 1, 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 709999 ต่อ 3106
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 709999 ต่อ 3106
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่ที่ 4 ถนนอู่ทอง อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา 13000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 211 888
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 211888 ต่อ 3101
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 528 4567
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 528 4567 ต่อ 51111
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
260 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 628 032
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 และ4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 785444 ต่อ 1223, 2317
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
38 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 319 666
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 12.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 319666 ต่อ 3112
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี 18120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 266166, 036 266111, 036 268215-8
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
212 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 352 500
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คลิกนิกรักษ์ใจ และห้องให้คำปรึกษาด้านยา
เบอร์ติดต่อ : 045 352 500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
172 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 02 425 9407
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
274 หมู่ 10 ถนนศรีสวัสดิ์วิไล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 779 105
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพระแสง
42 หมู่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 369 098
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพรานกระต่าย
114 หมู่ 11 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 775 678
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 775678
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพล
215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 414 711 ต่อ 155
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
99 สันติสุข ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 608 034 ต่อ 106
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
572 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 587 800
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 587800
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพะเยา
269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409 300
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409300 ต่อ 1531
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพังงา
436 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 076 411 880
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 088 0855888
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพังโคน
188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน สกลนคร 47160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา​ 13.30​ - 16.30​ ​น.​
เบอร์ติดต่อ : 042 771 222
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30​ - 16.30​ ​น.​
เบอร์ติดต่อ : 042 771222
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพัทลุง
421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง 93000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 613 008
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 609500 ต่อ 1265
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพาน
516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน เชียงราย 57120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 721 345
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ : 053 771345
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพิจิตร
136 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตร 66000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 611 355
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 611355
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 611355
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพิชัย
139 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 832 100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
20/6 เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
269 หมู่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 258111 ต่อ 110
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพุทธชินราช
90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 270 300 ต่อ 15145
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 270300 ต่อ 71203
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
140 ม.1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 444 6032-33
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 4446032-3
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 024 446032
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพุทธโสธร
174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 814 375
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 814375
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 814375 - 8
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพุทไธสง
1 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์ 31120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 689 131
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลพุนพิน
166 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 311 129
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลฟากท่า
21 หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 489 339
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ 36110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 - 14.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 861 700
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 -14.30 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลภูเพียง
392 หมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง น่าน 55000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลภูเรือ
37 ถนนเลย-ด่านซ้าย หมู่ที่6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 899 094
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 899094
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 232 240, 044 235 972
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 232240, 044 235972
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00-16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
198 ถ.ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 801 020
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 340250 ต่อ 4134
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 711 750
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 711750
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 711750 ต่อ 9601
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมะการักษ์
47/12 หมู่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 542 031
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 542031
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมะขาม
253 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภ มะขาม จันทบุรี 22150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 389 454
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 361528-9
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมุกดาหาร
24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 611 285
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 611285
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 611285 ต่อ 1125
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลมโนรมย์
196 หมู่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 725 9595
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
378 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 045 489 064
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลยะลา
152 ถ. สิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 244 710-9
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 4429651
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลยางชุมน้อย
303 หมู่ 7 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 687 262-3
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลยางตลาด
87 หมู่ที่ 20 ถนนศรีจันทร์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 891 249
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลยโสธร
26 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ยโสธร 35000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 714 034
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 973900 - 5
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลระนอง
11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 812 630
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลระยอง
138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง ระยอง 21000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 611 104
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 611104
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลระโนด
5/1 ถนนระโนด-หัวเขาแดง หมู่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด สงขลา 90140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 392 174
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 392932 ต่อ 1019 หรือ 095 7866386
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลรัตนบุรี
150 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ 32130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลรัตภูมิ
117 ตำบล บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 395 234
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 395234 ต่อ 1154
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลราชบุรี
85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 719 600 ต่อ 1681
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 419600 ต่อ 1681
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลราชสาส์น
114 หมู่ที่ 1 ตำบล ดงน้อย อำเภอ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 -16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 563 069
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 511189, 038 814337 ต่อ 106
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลรามัน
207 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ยะลา 95140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 073 299 503-4
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 299503-504 ต่อ 302
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลร้องกวาง
323 หมู่ 6 บ้านปากทาง ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องเข็ม อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 597 298
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 518 200
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 518200-5 ต่อ 7303
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลละงู
194 ตำบลกำแพง อำเภอละงู สตูล 91110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เบอร์ติดต่อ : 074 773 563 ต่อ 121, 098 671 7039
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 773563 ต่อ 106
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลละหานทราย
55 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 649 029 ต่อ 451
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลละอุ่น
11 หมู่ 3 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 899 095
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลับแล
163 หมู่ 11 ถนนอินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 431 976
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
88/1 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 379 094 ต่อ 230
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลาดยาว
1 หมู่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 60150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 385 011
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 385011
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลานกระบือ
62 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 769 086
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 769086
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลานสัก
466 หมู่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก อุทัยธานี 61160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 537 086
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086 3841924
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลำดวน
80 หมู่ที่ 4 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน สุรินทร์ 32220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 044 541 415
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลำปลายมาศ
35 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 661 242 ต่อ 6321-2
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลำปาง
280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 237 400 ต่อ 8364
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 8819372
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลำพูน
177 ถนน สายริมปิง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน 51000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 569 100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 569100 ต่อ 76425, 76430​
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลลี้
111 หมู่ 7 ตำบล ลี้ อำเภอลี้ ลำพูน 51110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 596 513
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวชิรบารมี
1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี พิจิตร 66140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 900 126
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 900126
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 900126 ต่อ 106
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 076 361 234
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวังทรายพูน
340 หมู่ 1 ถนนทางหลวงชนบท ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 695 032
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 695032
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวังน้อย
100 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 271 033
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 271033 ต่อ 511
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวังสามหมอ
108 หมู่11 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 387 740
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 387740
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 387602 ต่อ 109
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวังเหนือ
362 หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 279 100
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวัดสิงห์
16 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 461 344
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวัดเพลง
123 หมู่ 5 ถนนราชบุรี-ปากท่อ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง ราชบุรี 70170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 399 290
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 399290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 399290 ต่อ 149
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวานรนิวาส
1 หมู่ที่ 9 ถนน พังโคน-บึงกาฬ ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร 47120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 973 411
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093 0606219
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
83 ถนนวาริช-กุดบาก ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น
เบอร์ติดต่อ : 042 973 751
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวารินชำราบ
46 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 424 250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวิภาวดี
172 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 292 144
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวิหารแดง
200 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง สระบุรี 18150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 277 829
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 277 830 ต่อ 125
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
227 ถนน คชเสนีย์ ตำบล สระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีณรงค์
198 หมู่ 2 ถนนโยธาธิการณรงค์-หนองแวง ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีธัญญา
47 หมู่ที่ 4 ซอย ติวานนท์ 4 แยก 1 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก
เบอร์ติดต่อ : 02 528 7800
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีธาตุ
27 หมู่ 13 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี 41230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 140332-3 ต่อ 132
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสงคราม
294 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม นครพนม 48150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 599230 ต่อ 102
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี
เบอร์ติดต่อ : 086 9551694
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 611 503
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 611503
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
1 หมู่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย 64120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เบอร์ติดต่อ : 055 682 030
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 681303 ต่อ 1203
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 611 398
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 611378 ต่อ 1306
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
210 ถนนในหมู่บ้านทุ่งพล้อ หมู่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
103 หมู่ 15 ถนนอินทนิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 399 112
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 399112
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
42 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 561 341
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสกลนคร
1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 176 000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 176000 ต่อ 2360
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสงขลา
666 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยออ ตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา 90100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 338 100
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 338100 ต่อ 4039
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสตึก
124/1 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเถอสตึก บุรีรัมย์ 31150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 681 280 ต่อ 164
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสตูล
55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จ.สตูล 91000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 725 241
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 725241
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00–16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 723500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสทิงพระ
96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ สงขลา 90190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 397 112
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 397112 ต่อ 1034
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสนม
110 ตำบลสนม อำเภอสนม สุรินทร์ 32160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 589 025
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสบปราบ
333 หมู่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 296 085
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสบเมย
135 หมู่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 618 082
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
เบอร์ติดต่อ : 02 701 8132
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 1738347, 091 5579644
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
1500 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 497 366
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : คลินิกแบบผสมผสาน วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 497366
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 497366 - 9 ต่อ 1049 - 1050
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
263 หมู่ที่ 3 ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 603 123
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
20 ถนนนาทวี ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี สงขลา 90160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 373 080, 064 034 2494
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 373080 ต่อ 362
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 714 314
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 714314
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 714314-9 ต่อห้องประกันสังคม (เฉพาะวันเปิดคลินิก)
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
5 หมู่ 8 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : เปิดให้บริการเดือนมกราคม พ.ศ.2564
เบอร์ติดต่อ : 032 261592-4 ต่อ 221
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 621 355
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 621355
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
121 หมู่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม นครพนม 48110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 541 246
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 532141 ต่อ 108
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
145 ม.7 ถ.บริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี 41190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 273 700
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 27700
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 670 7229
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
70 หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว น่าน 55120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 791 701
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : เวลา 8.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 791701
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 791104 ต่อ 2232
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
138 หมู่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 291 023, 073 291 166
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 082 0025526
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 243 018
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 243018 - 20
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
291 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 721 111
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 721584
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี ปัตตานี 94110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 411 412 ต่อ 4
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 411002 ต่อ 123
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
80 หมู่ 1 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 064 561 4338
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
354 หมู่10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 791 206
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 537 91206
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 34160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 361133, 061 9145862
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
545 หมู่ 9 บ้านหนองน้ำเค็ม ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 613 134, 054 613 354 ต่อ 608, 716
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
204/16 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13:00 - 16:30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 361283 ต่อ 601
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 531 077
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 531077
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 531077 ต่อ 3410 และ 3411
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16, 2 ถ. พหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง ตาก 63000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 511 024
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 511024
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 511024-1014
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสรรคบุรี
108 หมู่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ชัยนาท 17140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 481 016
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 481016
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 481016 ต่อ 222
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสรรพยา
162 หมู่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 499 769
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 244 973 ต่อ 1118, 089 628 9230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 244973 ต่อ 1118, 089 6289230
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสระบุรี
18 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 684 444 ต่อ 6101
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ 1,3,5 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 343500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสร้างคอม
109 หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม อุดรธานี 41260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 276 477
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091 064 8552
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสวนปรุง
131 ถนน ช่างหล่อ ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 908 500
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารจิตสันติ ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอก ห้องคลินิกแพทย์แผนไทยและให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์
เบอร์ติดต่อ : 053 908 500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี 70180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 364 496
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 731800 ต่อ 163
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
298 ถนนธราธิบดี ตำบล ท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 916 500 ต่อ 62553
คลินิกกัญชาให้คำปรึกษา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
อาคารสราญราษฎร์ ชั้น 2 คลินิกเฉพาะทาง
เบอร์ติดต่อ : 077 916 500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสวรรคโลก
54 หมู่ 4 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย 64110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00-12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
43 ถนนอรรถกวี ตำบาลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 219 888 ต่อ 1870, 1166
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 219888 ต่อ 1870, 1166
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 219888 ต่อ 1166
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
94 หมู่ 12 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
80 หมู่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 599 000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 599000 ต่อ 110
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสอง
475 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่ 54120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 591 575
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 591575
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 591575 ต่อ 1083, 1064
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสองแคว
99 หมู่ 2 บ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว น่าน 55160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
2/17 หมู่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา 90210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 065 062 5846
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 377100
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสะเดา
110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 379 995 ต่อ 410, 084 267 1735
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 086 9686142
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสังขะ
700 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ สุรินทร์ 32150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 571 478
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสังคม
72 หมู่ที่ 3 ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย 43160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 441 029
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 441029
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 441029 ต่อ 2121
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสันติสุข
205 หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 767 168
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสากเหล็ก
164 หมู่ 12 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก พิจิตร 66160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 698 042
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 698042
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 698042-3
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสามง่าม
104 ทางหลวงชนบทพิจิตร 3096 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม พิจิตร 66140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 691 239
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 691239 ต่อ 513
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสามพราน
11 หมู่ 1 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 388 957
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 7645399
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสามเงา
371 หมู่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา ตาก 63130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 800 597-8
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : ให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสารภี
147 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลสารภี อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 963848 ต่อ104
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสำโรง
68 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง อุบลราชธานี 34360
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
272 ม.1 ถนนขามสามัคคี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์ 32170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสิงหนคร
80/1 หมู่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงนคร จังหวัดสงขลา 90280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 330 539
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 330539
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 397112
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง สิงห์บุรี 16000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 522 507
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 511060
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสิชล
189 หมู่ที่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช 80120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 075 335 800-4
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสิรินธร
84 ม.10 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี 34350
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
82 ม.10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 328 6901
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 2670471-2 ต่อ 1028, 1028
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุขสำราญ
57/2 หมู่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 844 061
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 915 600 ต่อ 7249
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 915600 ต่อ 7249
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 915600
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุรินทร์
68 หลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 511 757
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
530 ซอย หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 581 321
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 7145761, 095 6032897
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุโขทัย
2/1 หมู่ที่ 12 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 611 702
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธให้คำแนะนำปรึกษา เวลา 8:30-16:30 น. พบแพทย์ เวลา 13:30-16:30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 611782 ต่อ 5029
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
1 ถนน ทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 517 500
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 5425135
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลส่องดาว
87 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว สกลนคร 47190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 042 786 311
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 786026 ต่อ 235, 236
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองกี่
255 โชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์ 31210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 641 195
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
41/1 หมู่ 5 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 545 201
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 597086 ต่อ 120
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองคาย
1158 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย 43000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 413 456
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 413456
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 413456-65 ต่อ 144
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองฉาง
345 ซอยวัดห้วยพระจันทน์ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี 61110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 531 141
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 531141 ต่อ 108
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองบัว
265/5 หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 60110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 876 224
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 876224
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
199 หมู่ 13 ถนนวศวงศ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 311999 ต่อ 4411
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 311999 ต่อ 4411, 7405
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
431 หมู่ 16 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 872 355
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 872355
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองมะโมง
190 หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท 17120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 466-993
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 466993
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 466 993 ต่อ 303
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองวัวซอ
1 หมู่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 41360
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 299 131
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 299131
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 285655 ต่อ 123
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองหงส์
137 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 669 028
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 261135-6
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองเสือ
140 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02 549 1053
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองแสง
129 ม.7 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง อุดรธานี 41340
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 396311 ต่อ 122
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหนองไผ่
655 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 721 302-3
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 721302-3
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหลังสวน
82 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 529 999
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 529999
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหันคา
678 หมู่ 1 ถนนชัยนาท-บ้านไร่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 451 880
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหัวหิน
30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 523 000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 523000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 523000 ต่อ 8116 (วันธรรมดา) ต่อ 3331 (วันมีคลินิก)
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลหาดใหญ่
182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 273 240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 230800 ต่อ 1158-1
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลห้วยคต
127 หมู่ 5 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต อุทัยธานี 61170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 518 005
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 518005 ต่อ 123
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 389 217 ต่อ 702
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 034 389217
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลห้วยยอด
17 หมู่ 2 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด ตรัง 92130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 271 049
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 271049
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 075 272008
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลห้วยราช
5 หมู่9 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์ 31000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 696 271
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 หมู่ 8 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 269 506
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4 ถนน มหาดไทย ตำบล อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 231 010
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 233 033-6
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
386 หมู่ 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 799 000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 799000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 799000 ต่อ 227
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอาจสามารถ
1 หมู่ 15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
291 หมู่ 6 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง อำนาจเจริญ 37000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 511 940
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 511940, 087 8537474, 088 3605868
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
37/7 หมู่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 581 993
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 581993-7
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถนนเพาะนิยม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 245 555 ต่อ 1200, 1241
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 065 2406518
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
38 ซอย เจษฎาบดินทร์ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ 53000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เว้น ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 409 999
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์เว้นศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 409999
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 409999 ต่อ 5202
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอุทัยธานี
56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี 61000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 511 081
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 511081
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 511081
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลอ่างทอง
3 เทศบาล 6 ถนนเทศบาล 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง 14000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 615 111
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 615111
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลฮอด
294 ตำบลหางดง อำเภอฮอด เชียงใหม่ 50240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 461195
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
2 หมู่ 10 ถนนหน้าโรงพยาบาล ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 043 589 074
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 -​ 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 080 0842266, 064 4490822
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเกาะคา
381 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 281 393
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 281393
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
6 หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 377 034
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 377034
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเกาะสมุย
61 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 913 200
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
296/4 ซอย 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 383 562
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 383562
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเขมราฐ
319 ตำบล เขมราฐ อำเภอ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
หมู่ 6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 582 400
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 582400
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเขื่องใน
83 หมู่ 6 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี 34150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเคียนซา
195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 266 180
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
374 หมู่ 2 ถนนเจริญศิลป์-โคกศิลา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 709 148
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 514 999
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : ทุกวันราชการ เวลา 08.30 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 514999 ต่อ 2121
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 211 289
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 037 211289
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
214 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 615 002
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
111 ถ. สุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมือง ระยอง 21150
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 684444 ต่อ 6101
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 684444
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงกลาง
563 หมู่ที่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง น่าน 55160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงขวัญ
199 หมู่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091 8620229
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงคำ
244 สิทธิประชาราษฎร์ 1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ พะเยา 56110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409000 ต่อ 1222, 081 7836319
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงม่วน
200 หมู่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 495 018
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงยืน
3 หมู่ 5 ถนนเชียงยืน-โกสุม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 781 045
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 910600
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 910 600
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเชียงแสน
104 หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 777 017
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเต่างอย
80 หมู่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย สกลนคร 47260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 761 041
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 761021 ต่อ 441
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเถิน
หมู่ 7 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 291 585
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
345 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา 30280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.30 - 15.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 395 000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเทพา
207 หมู่ที่ 5 ถนนลำไพล-เทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา สงขลา 90150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 074 376 359
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 074 376359 ต่อ 124
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเทิง
146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 053 795 259
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเนินขาม
224 หมู่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 410 881
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเบตง
106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 073 234 078
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.30 – 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 234078 ต่อ 179
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
203 ถนน สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 717600 ต่อ 1135
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเพชรบููรณ์
203 ถนน สามัคคีชัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 717 600
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเพ็ญ
16 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคารที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 279106 ต่อ 542
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
52 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210 เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097 0054041
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเมยวดี
100 หมู่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด 45250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085 4535453, 043 577073 ต่อ 111 หรือ 118
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเมืองปาน
374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 276 345-6
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเมืองสรวง
231 หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 597 124
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเรณูนคร
91/2 หมู่ 9 ตำบล โพนทอง อำเภอเรณูนคร นครพนม 48170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 579 235
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 579235 ต่อ 219
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเลย
32/1 ซอย มะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 862123-2261
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 862123-2261
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 862123 ต่อ 2310
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 781 342
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเวียงสา
131 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ : 054 690 810
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
17 หมู่ 9 ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน 51120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00น.
เบอร์ติดต่อ : 053 504 043
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเวียงแก่น
151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 603 140
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสนา
51 ม.1 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 743 862 ต่อ 729
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 035 352380 ต่อ 729, 035 743862
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
83 หมู่ 3 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 045 461 008
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสริมงาม
199 หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 286 117
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสลภูมิ
279 หมู่ที่ 7 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 551 322
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 511322 ต่อ 505
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสาไห้
เปิดบริการ : ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0 3639 1267-8
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
33 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ สระบุรี 18160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 391 267-8
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 391267-8
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 343500
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
298 หมู่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแกลง
254 ถ. สุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 677 533 ต่อ 176
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 038 677534
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแก่งหางแมว
3 หมู่ 22 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี 22160
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 308 028
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 039 308028
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแคนดง
159 หมู่ 6 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง บุรีรัมย์ 31150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแจ้ห่ม
195 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 271 005-6
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแพร่
144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.แพร่ 54000
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 533500 ต่อ 1205
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 533 500 ต่อ 1205
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 093 1385258
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่จริม
218 ม.4 ถนนน่าน-แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม น่าน 55170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 771 493
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 769036 ต่อ 119
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่จัน
274 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 771 300
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 771300 ต่อ 115
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ทะ
289 หมู่ 10 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 289 184
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ทา
238 หมู่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 976 000
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่พริก
29 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 299 324
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
79 หมู่ 9 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
คลีนิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 689 060
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ลาว
309 หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 603 100
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 603100
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่วงก์
25 หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 238 012
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่วาง
191 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่ 50360
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 928 044
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 928044-5 ต่อ 205
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่สรวย
108 หมู่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 786 017
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 531224, 055 531229, 055 531990
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 531 224, 055 531 229, 055 531 990
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 531224 ต่อ 1603
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
74 ทางหลวงหมายเลข 108 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 681 032
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 681027 ต่อ 122
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ออน
75 หมู่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 880 745
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 880745 ต่อ 114
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่เมาะ
392 ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 266 032
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลแม่ใจ
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 054 409 600
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโกรกพระ
15 หมู่ 7 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 291 200
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
458 หมู่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 714 081
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 714081
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโขงเจียม
277 หมู่ 2 ถนนพิบูลย์ - โขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 34220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
76 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 766 054
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโคกสำโรง
54/15 หมู่ 5 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 036 441 657-61
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโคกโพธิ์
40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 431 313
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 073 431313
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโนนดินแดง
125 ม.8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 606 247
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 144 580
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโนนสะอาด
378 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 8.30 - 12.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 392732 ต่อ 243
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
90 หมู่ 10 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 044 607 140
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพทะเล
762 หมู่ 2 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 681 115
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 681115
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 8.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 087 7321991
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพธาราม
29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 719 400
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00.-12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 032 355300 ต่อ 160
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
85 ม.2 ถ.จรจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 -​ 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 567074 ต่อ 108, 043 567074 ต่อ 116
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
128 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 689018 ต่อ 109
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
100 หมู่ 11 บ้านโนนทัน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34000
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพนทราย
104 หมู่ 9 ถนนประชาสุขสันต์ ตำบลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 595 073
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์ - อังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 595073
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพนทอง
196 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 043 571 321
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ เวลา 13.00 -​ 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 096 2268494, 088-5732391
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
196 หมู่ 10 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 707 005
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 707005
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพนพิสัย
77 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย หนองคาย 43120
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 471 204
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 471204
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 471204 ต่อ 147
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลโพนสวรรค์
276 หมู่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 595 064
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลไชยปราการ
131 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 870 444
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์, วันพุธ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 053 870444 ต่อ 115
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลไชยวาน
139 ม.9 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน อุดรธานี 41290
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันจันทร์แรกของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 267 031
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันจันทร์แรกของเดือน เวลา 08.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 267031
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันจันทร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 042 265460 ต่อ 151
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลไชยา
380/2 หมู่ 1 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 077 431 468 ต่อ 307
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลไทรงาม
406 ถนนโครงการคอนกรีตในหมู่บ้านบ้านแม่ยืน ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 791 006
คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน
เปิดบริการ : วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 055 791006
 
ใกล้คุณที่สุด
โรงพยาบาลไพศาลี
700 หมู่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 60220
คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 259 378
คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดบริการ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 - 16.30 น.
เบอร์ติดต่อ : 056 259378
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
Mascot-dicut.png
ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
  1. กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
  2. มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา
  3. โรคหัวใจและหลอดเลือด​/โรคตับ/โรคไต​ ที่รุนแรง
  4. รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  5. โรคจิตเภท/โรคจิตจากสารเสพติด/โรคซึมเศร้า/โรคอารมณ์สองขั้ว
  6. มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์​ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถานพยาบาลนั้นๆ​ ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
x