quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้ เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
shutterstock_1309626058.jpg
สายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
สธ.ปลดล็อกปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นได้จริง ห้ามใช้เสพ ผิด กม. จัดมหกรรมติวเข้มสร้างอาชีพ
25-1614938866.jpg
ระวัง! คนหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD แนะตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย.
25-1614754330.jpg
สธ. เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ศูนย์กลางความร่วมมือด้านกัญชา กัญชง
25-1613983036.jpg
x