quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อนุทิน เผยน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน ล็อตแรกส่งถึงมือหมอโรงพยาบาลในโครงการวิจัย

activity-25620925_01.jpg

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) ล็อตแรก 5,000 ขวด ส่งถึงมือหมอโรงพยาบาลในโครงการวิจัยใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

วันนี้ (25 กันยายน 2562) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนท์ มอบนโยบายการนำน้ำมันกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) กับโรงพยาบาล 22 แห่งในโครงการฯ พร้อมส่งมอบน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านล็อตแรก ให้แก่โรงพยาบาลศรีประจันต์ 5,000 ขวด โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์เดชา ศิริภัทร คุณยืนยง โอภากุล คุณรสนา โตสิตระกูล และเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำโครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) ซึ่งผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำเนินการผลิตน้ำมันกัญชา ขนาดบรรจุ 5 ซีซี เพื่อใช้ในโครงการวิจัยฯ 3,300 ลิตร จำนวน 660,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ เบื้องต้นมีจำนวน 22 แห่ง

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การวิจัยติดตามผลการดูแลผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาฯ สูตรอาจารย์เดชา ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและวิจัยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพราะได้รู้ผลของการรักษา ข้อดีหรือข้อเสียจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินค่าทำงานของตับ ไต คุณภาพชีวิต อาการไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตำรับที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคต่อไป

activity-25620925_02.jpg
activity-25620925_03.jpg activity-25620925_04.jpg

“ต้องขอบคุณอาจารย์เดชา ที่มีคุณูปการในการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาตามตำรับการรักษาแผนพื้นบ้าน ท่านไม่หวงและได้มอบสูตรการทำสารสกัดกัญชาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ให้เป็นสมบัติของชาติผ่านกระทรวงสาธารณสุข ผลที่จะเกิดขึ้นจากนี้ให้เป็นตัวพิสูจน์ ทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ยึดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นหลัก คงต้องใช้เวลาหลังจากเปิดการรักษา ถ้าดีก็ทำต่อไม่ดีก็ยกเลิก” นายอนุทินกล่าว

สำหรับโรงพยาบาล 22 แห่ง ที่มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและร่วมในโครงการวิจัยฯ มีดังนี้ เขตสุขภาพที่1 รพร.เด่นชัย จ.แพร่, รพ.เถิน จ.ลำปาง เขตสุขภาพที่ 2 รพ.บางกระทุ่ม, รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ 3 รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 5 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม, รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี, รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 6 รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง เขตสุขภาพที่ 7 รพ.พล จ.ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 8 รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ, รพ.วานรนิวาส, รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี, รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ 9 รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 10 รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี, รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ 11 รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 12 รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง เขตสุขภาพที่ 13 รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

activity-25620925_05.jpg
activity-25620925_06.jpg
จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 129 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 กันยายน 2562 เวลา 13:29 น.
x