quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ.เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยทุกเขตสุขภาพ

activity-25621120_01.jpg

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 110 แห่ง และแพทย์แผนไทยอีก 24 แห่ง เพิ่มการเข้าถึงยากัญชาอย่างปลอดภัยของผู้ป่วย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย จากบุคลากรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 6,400 คน ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ให้บริการในทุกเขตสุขภาพแผนปัจจุบัน 110 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาไปแล้ว 2,034 ขวด ร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และโครงการศึกษาวิจัยสารสกัดน้ำมันกัญชาของกรมการแพทย์ ใน 4 โรค ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

activity-25621120_02.jpg

สำหรับคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยเปิดบริการแล้ว 24 แห่ง ให้บริการตำรับยาศุขไสยาศน์ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา ขณะนี้ได้ผลิตอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับริดสีดวงทวาร จะเปิดให้บริการเพิ่มอีกที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรแพทย์พื้นบ้าน โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลชุมชนทุกเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผสมผสาน (ยศเส) 22 แห่ง มีผู้ป่วยได้รับยาน้ำมันกัญชาแล้ว 1,101 คน จะเปิดบริการที่อาคารเรือนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกวันอังคาร เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

“ขอประชาชนอย่าใช้ยากัญชาตามคำบอกเล่า คำโฆษณา เพราะแต่ละคนมีข้อบ่งใช้และการตอบสนองต่อยากัญชาไม่เหมือนกัน ให้มาปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ ซึ่งจะมีระบบการดูแลและติดตามเพื่อให้การใช้ยามีความปลอดภัย” นายแพทย์สุขุมกล่าว

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 508 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:23 น.
x