quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ.บรรจุกัญชาทางการแพทย์ ใน Service Plan สาขาที่ 20

1567573049684.jpg

กระทรวงสาธารณสุข บรรจุกัญชาทางการแพทย์ ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาที่ 20 เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ

วันนี้ (4 กันยายน 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นเพียง 1 ในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการเป็นอันดับแรกๆ หลังรับตำแหน่ง เนื่องจากกัญชาถูกกำหนดเป็นยาเสพติด มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ ต้องศึกษาวิจัย จัดระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้

tl2p1jbzc9w4k0wg4g.jpg
DSC_6075.jpeg

อย่างไรก็ตาม เรื่องกัญชาทางการแพทย์ต้องถูกปรับให้เป็นงานปกติในระบบบริการ เหมือนงานตามนโยบายอีกจำนวนมากที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งรัด ดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเช่นกัน อาทิ วัคซีน การยกระดับระบบบริการ การป้องกันโรค ภัยสุขภาพ เป็นต้น โดยได้เพิ่มเป็นอีกสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธาน โดยขณะนี้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีการจัดอบรมผู้ให้บริการ มีการผลิตสารสกัดกัญชา เข้าสู่ระบบบริการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ มีแผนการพัฒนาครบวงจรทั้งคน เงิน ของ

“การทำเรื่องกัญชาต้องได้ประโยชน์นำมาใช้ทางการแพทย์จริงๆ ไม่ยินยอมให้นำไปใช้เพื่อสันทนาการ การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลต้องพร้อมให้บริการได้จริง มีทั้งคน ทั้งของ และหากทำแล้วไม่มีประโยชน์ หรือเกิดผลเสียต่อสุขภาพต้องรายงานทันที” นายอนุทินกล่าว

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 264 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 กันยายน 2562 เวลา 12:17 น.
x