quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ดร.สาธิต เปิดคลินิกกัญชา และโครงการรับยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลระยอง
activity-25620905_01.jpg
activity-25620905_02.jpg
activity-25620905_03.jpg activity-25620905_04.jpg

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และโครงการรับยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลระยอง เพื่อการเข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา เพิ่มความสะดวกในการรับยา ลดแออัด

วันนี้ (5 กันยายน 2562) ที่โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และเปิดโครงการรับยาใกล้บ้านว่า โรงพยาบาลระยอง มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการประชาชน เป็น 1 ในโรงพยาบาลศูนย์ 13 แห่ง ที่เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยเริ่มให้คำปรึกษาเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ที่มีบุคลากรที่ผ่านการอบรม มีแนวทางดำเนินงานและคู่มือการปฏิบัติในการดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลจะคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งใช้ เมื่อเข้าเกณฑ์จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 32 คน ในหลายกลุ่มโรค เช่น มะเร็งต่างๆ ปวดประสาท โรคพากินสัน อื่นๆ โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน และมีแผนจะเปิดเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 1 วัน

นอกจากนี้ ยังได้เร่งดำเนินการตามนโยบายลดแออัด เพิ่มความสะดวกประชาชน โดยจัดทำโครงการรับยาใกล้บ้าน และเป็นโรงพยาบาลนำร่องกับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการได้ดี หรือผู้ป่วยโรคศัลยกรรมกระดูก ที่ไม่ใช้ยาอินซูลิน/วาร์ฟาริน หรือยาเสพติด และยังมียาเหลือพอใช้อย่างน้อย 7 วัน สามารถเลือกรับยาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 18 แห่ง และมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง เพิ่มความสะดวก และเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ

activity-25620905_05.jpg activity-25620905_06.jpg
activity-25620905_07.jpg
จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 97 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 05 กันยายน 2562 เวลา 16:51 น.
x